User Tools

Site Tools


05415-choerades-gilva-la-gi

Choerades gilva
Choerades gilva.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. gilva
Danh pháp hai phần
Choerades gilva
Linnaeus, 1758

Choerades gilva là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades gilva được Linnaeus miêu tả năm 1758.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Choerades gilva tại Wikimedia Commons
05415-choerades-gilva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)