User Tools

Site Tools


05416-choerades-hobelias-la-gi

Choerades hobelias
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. hobelias
Danh pháp hai phần
Choerades hobelias
Oldroyd, 1972

Choerades hobelias là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades hobelias được Oldroyd miêu tả năm 1972.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades hobelias tại Wikispecies
05416-choerades-hobelias-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)