User Tools

Site Tools


05418-choerades-iola-la-gi

Choerades iola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. iola
Danh pháp hai phần
Choerades iola
Bromley, 1935

Choerades iola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades iola được Bromley miêu tả năm 1935.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades iola tại Wikispecies
05418-choerades-iola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)