User Tools

Site Tools


05419-choerades-ivorina-la-gi

Choerades ivorina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. ivorina
Danh pháp hai phần
Choerades ivorina
Oldroyd, 1968

Choerades ivorina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades ivorina được Oldroyd miêu tả năm 1968.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades ivorina tại Wikispecies
05419-choerades-ivorina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)