User Tools

Site Tools


05420-choerades-japonicus-la-gi

Choerades japonicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. japonicus
Danh pháp hai phần
Choerades japonicus
Matsumura, 1931

Choerades japonicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades japonicus được Matsumura miêu tả năm 1931.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades japonicus tại Wikispecies
05420-choerades-japonicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)