User Tools

Site Tools


05421-choerades-keralaensis-la-gi

Choerades keralaensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. keralaensis
Danh pháp hai phần
Choerades keralaensis
Joseph & Parui, 1981

Choerades keralaensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades keralaensis được Joseph & Parui miêu tả năm 1981.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades keralaensis tại Wikispecies
05421-choerades-keralaensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)