User Tools

Site Tools


05423-choerades-lateralis-la-gi

Choerades lateralis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. lateralis
Danh pháp hai phần
Choerades lateralis
Fabricius, 1805

Choerades lateralis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades lateralis được Fabricius miêu tả năm 1805.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades lateralis tại Wikispecies
05423-choerades-lateralis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)