User Tools

Site Tools


05426-choerades-luteipennis-la-gi

Choerades luteipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. luteipennis
Danh pháp hai phần
Choerades luteipennis
Macquart, 1848

Choerades luteipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades luteipennis được Macquart miêu tả năm 1848.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades luteipennis tại Wikispecies
05426-choerades-luteipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)