User Tools

Site Tools


05427-choerades-marginata-la-gi

Choerades marginata
Choerades.marginata.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. marginata
Danh pháp hai phần
Choerades marginata
Linnaeus, 1758

Choerades marginata là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades marginata được Linnaeus miêu tả năm 1758.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Choerades marginata tại Wikimedia Commons
05427-choerades-marginata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)