User Tools

Site Tools


05428-choerades-maynei-la-gi

Choerades maynei
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. maynei
Danh pháp hai phần
Choerades maynei
Janssens, 1953

Choerades maynei là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades maynei được Janssens miêu tả năm 1953.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades maynei tại Wikispecies
05428-choerades-maynei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)