User Tools

Site Tools


05431-choerades-nigrovittatus-la-gi

Choerades nigrovittatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. nigrovittatus
Danh pháp hai phần
Choerades nigrovittatus
Matsumura, 1916

Choerades nigrovittatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades nigrovittatus được Matsumura miêu tả năm 1916. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades nigrovittatus tại Wikispecies
05431-choerades-nigrovittatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)