User Tools

Site Tools


05432-choerades-nikolaevi-la-gi

Choerades nikolaevi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. nikolaevi
Danh pháp hai phần
Choerades nikolaevi
Lehr, 1977

Choerades nikolaevi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades nikolaevi được Lehr miêu tả năm 1977. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades nikolaevi tại Wikispecies
05432-choerades-nikolaevi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)