User Tools

Site Tools


05433-choerades-orientalis-la-gi

Choerades orientalis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. orientalis
Danh pháp hai phần
Choerades orientalis
Joseph & Parui, 1981

Choerades orientalis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades orientalis được Joseph & Parui miêu tả năm 1981.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades orientalis tại Wikispecies
05433-choerades-orientalis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)