User Tools

Site Tools


05434-choerades-perrara-la-gi

Choerades perrara
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. perrara
Danh pháp hai phần
Choerades perrara
Lehr, 1991

Choerades perrara là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades perrara được Lehr miêu tả năm 1991. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades perrara tại Wikispecies
05434-choerades-perrara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)