User Tools

Site Tools


05435-choerades-steinbergi-la-gi

Choerades steinbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. steinbergi
Danh pháp hai phần
Choerades steinbergi
Richter, 1964

Choerades steinbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades steinbergi được Richter miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades steinbergi tại Wikispecies
05435-choerades-steinbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)