User Tools

Site Tools


05436-choerades-taiga-la-gi

Choerades taiga
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. taiga
Danh pháp hai phần
Choerades taiga
Lehr, 1991

Choerades taiga là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades taiga được Lehr miêu tả năm 1991. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades taiga tại Wikispecies
05436-choerades-taiga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)