User Tools

Site Tools


05438-choerades-ursula-la-gi

Choerades ursula
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. ursula
Danh pháp hai phần
Choerades ursula
Loew, 1851

Choerades ursula là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades ursula được Loew miêu tả năm 1851. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades ursula tại Wikispecies
05438-choerades-ursula-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)