User Tools

Site Tools


05439-choerades-vulcanus-la-gi

Choerades vulcanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Choerades
Loài (species) C. vulcanus
Danh pháp hai phần
Choerades vulcanus
Wiedemann, 1828

Choerades vulcanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Choerades vulcanus được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Choerades vulcanus tại Wikispecies
05439-choerades-vulcanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)