User Tools

Site Tools


05460-chrysopaa-sternosignata-la-gi

Chrysopaa sternosignata là loài ếch thuộc chi đơn loài Chrysopaa trong họ Dicroglossidae.[2][3][4]

Tên gọi phổ biến trong tiếng Anh của loài ếch này là ếch núi Baluch, ếch karez, ếch Malir paa, hay ếch Murray[2]. Chúng thường được tìm thấy ở Afghanistan, Pakistan, Kashmir và có thể cả Ấn Độ.

Các môi trường sống tự nhiên của chúng là sông, đầm và đầm lầy nước ngọt.

  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopaa sternosignata tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Chrysopaa sternosignata tại Wikimedia Commons
  • Ohler & Dubois, 2006: Phylogenetic relationships and generic taxonomy of the tribe Paini (Amphibia, Anura, Ranidae, Dicroglossinae) with diagnoses of two new genera. Zoosystema, Paris, vol. 28, tr. 769-784 (texte intégral).
  • Murray, 1885: A new frog (Rana sternosignata) from Sind. Annals and Magazine of Natural History, ser. 5, vol. 16, tr. 120-121 (texte intégral).
  • Khan, M.S., Papenfuss, T., Anderson, S., Kuzmin, S., Dutta, S., Ohler, A. & Sengupta, S. 2004. Paa sternosignata. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.
  • Chrysopaa sternosignata tại Hệ thống Thông tin Phân loại Tích hợp (ITIS).
05460-chrysopaa-sternosignata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)