User Tools

Site Tools


05461-chrysopogon-albopunctatus-la-gi

Chrysopogon albopunctatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. albopunctatus
Danh pháp hai phần
Chrysopogon albopunctatus
(Macquart, 1846)

Chrysopogon albopunctatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon albopunctatus được Macquart miêu tả năm 1846.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon albopunctatus tại Wikispecies
05461-chrysopogon-albopunctatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)