User Tools

Site Tools


05462-chrysopogon-megalius-la-gi

Chrysopogon megalius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. megalius
Danh pháp hai phần
Chrysopogon megalius
Clements, 1985

Chrysopogon megalius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon megalius được Clements miêu tả năm 1985.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon megalius tại Wikispecies
05462-chrysopogon-megalius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)