User Tools

Site Tools


05463-chrysopogon-punctatus-la-gi

Chrysopogon punctatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. punctatus
Danh pháp hai phần
Chrysopogon punctatus
Ricardo, 1912

Chrysopogon punctatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon punctatus được Ricardo miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon punctatus tại Wikispecies
05463-chrysopogon-punctatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)