User Tools

Site Tools


05464-chrysopogon-queenslandi-la-gi

Chrysopogon queenslandi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. queenslandi
Danh pháp hai phần
Chrysopogon queenslandi
Ricardo, 1912

Chrysopogon queenslandi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon queenslandi được Ricardo miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon queenslandi tại Wikispecies
05464-chrysopogon-queenslandi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)