User Tools

Site Tools


05465-chrysopogon-rubidipennis-la-gi

Chrysopogon rubidipennis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. rubidipennis
Danh pháp hai phần
Chrysopogon rubidipennis
White, 1918

Chrysopogon rubidipennis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon rubidipennis được White miêu tả năm 1918.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon rubidipennis tại Wikispecies
05465-chrysopogon-rubidipennis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)