User Tools

Site Tools


05466-chrysopogon-rufulus-la-gi

Chrysopogon rufulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. rufulus
Danh pháp hai phần
Chrysopogon rufulus
White, 1914

Chrysopogon rufulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon rufulus được White miêu tả năm 1914.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon rufulus tại Wikispecies
05466-chrysopogon-rufulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)