User Tools

Site Tools


05467-chrysopogon-splendidissimus-la-gi

Chrysopogon splendidissimus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Chrysopogon
Loài (species) C. splendidissimus
Danh pháp hai phần
Chrysopogon splendidissimus
Ricardo, 1912

Chrysopogon splendidissimus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Chrysopogon splendidissimus được Ricardo miêu tả năm 1912.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Chrysopogon splendidissimus tại Wikispecies
05467-chrysopogon-splendidissimus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)