User Tools

Site Tools


05468-chthonerpeton-la-gi

Chthonerpeton
Chthonerpeton indistinctum.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Gymnophiona
Họ (familia) Caeciliidae
Chi (genus) Chthonerpeton
Peters, 1880

Chthonerpeton là một chi động vật lưỡng cư trong họ Caeciliidae, thuộc bộ Gymnophiona. Chi này có 8 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
05468-chthonerpeton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)