User Tools

Site Tools


05474-chucu-to-t-nh-la-gi

Chucuíto
—  Tỉnh  —
250px
Vị trí của Chucuíto trong vùng Puno
Quốc gia Peru
Vùng Puno
Tỉnh lỵ Juli
Diện tích
 • Tổng cộng 3.978 km2 (1,536 mi2)
Dân số
 • Tổng cộng 93.001

Tỉnh Chucuíto (tiếng Tây Ban Nha: Provincia de Chucuíto) là một tỉnh thuộc vùng Puno của Peru. Tỉnh Chucuíto có diện tích 3978 km², dân số thời điểm theo điều tra dân số ngày 11 tháng 7 năm 1993 là 93001 người. Tỉnh lỵ đóng ở Juli[1].

Bản mẫu:Vùng Puno

05474-chucu-to-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)