User Tools

Site Tools


05476-chudovo-la-gi

Chudovo (tiếng Nga: Чудово) là tên của một số điểm dân cư ở Liên bang Nga.

Điểm dân cư đô thị
Điểm dân cư nông thôn
  • Chudovo, Semyonov, Nizhny Novgorod, là một làng thuộc Xô Viết Bokovskoy, thành phố Semyonov, tỉnh Nizhny Novgorod
  • Chudovo, Koverninsky, Nizhny Novgorod, một làng thuộc Xô Viết Bolshemostovsky Selsoviet, huyện Koverninsky, tỉnh Nizhny Novgorod
  • Chudovo, Okulovsky, Novgorod, một làng thuộc khu dân cư kiểu đô thị Uglovka, huyện Okulovsky, tỉnh Novgorod
  • Chudovo, Kalininsky, Tver, một làng thuộc huyện Kalininsky, tỉnh Tver
  • Chudovo, Staritsky, Tver, một làng thuộc huyện Staritsky, tỉnh Tver
05476-chudovo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)