User Tools

Site Tools


05492-churu-huy-n-la-gi

Huyện Churu là một huyện thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ. Thủ phủ huyện Churu đóng ở Churu. Huyện Churu có diện tích 16830 ki lô mét vuông. Đến thời điểm năm 2001, huyện Churu có dân số 1922908 người.[1]

Bản mẫu:Rajasthan

Pt. Bhanwar Lal Sharma
PtBhanwarLalSharma.jpg

Chức vụ

Seniormost Member of Legislative Assembly, Rajasthan

Nhiệm kỳ 1985 - Lok Dal – 1990

Thông tin chung

Nghề nghiệp Farming and Business
05492-churu-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)