User Tools

Site Tools


05510-cirkulane-la-gi

Cirkulane là một khu tự quản (tiếng Slovenia: občine, số ít – občina) trong vùng Podravska của Slovenia. Cirkulane có diện tích 32.1 km2, dân số là theo điều tra ngày 31 tháng 3 năm 2002 là 2078 người. Thủ phủ khu tự quản Cirkulane đóng tại Cirkulane[1].

05510-cirkulane-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)