User Tools

Site Tools


05519-clephydroneura-annulatus-la-gi

Clephydroneura annulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. annulatus
Danh pháp hai phần
Clephydroneura annulatus
Fabricius, 1775

Clephydroneura annulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura annulatus được Fabricius miêu tả năm 1775.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura annulatus tại Wikispecies
05519-clephydroneura-annulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)