User Tools

Site Tools


05520-clephydroneura-bella-la-gi

Clephydroneura bella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. bella
Danh pháp hai phần
Clephydroneura bella
Shi, 1995

Clephydroneura bella là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura bella được Shi miêu tả năm 1995.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura bella tại Wikispecies
05520-clephydroneura-bella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)