User Tools

Site Tools


05521-clephydroneura-flavicornis-la-gi

Clephydroneura flavicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. flavicornis
Danh pháp hai phần
Clephydroneura flavicornis
(Macquart, 1838)

Clephydroneura flavicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura flavicornis được Macquart miêu tả năm 1838.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura flavicornis tại Wikispecies
05521-clephydroneura-flavicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)