User Tools

Site Tools


05522-clephydroneura-promboonae-la-gi

Clephydroneura promboonae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. promboonae
Danh pháp hai phần
Clephydroneura promboonae
Tomasovic & Grootaert, 2003

Clephydroneura promboonae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura promboonae được Tomosovic & Grootaert miêu tả năm 2003. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura promboonae tại Wikispecies
05522-clephydroneura-promboonae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)