User Tools

Site Tools


05523-clephydroneura-xanthopha-la-gi

Clephydroneura xanthopha
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clephydroneura
Loài (species) C. xanthopha
Danh pháp hai phần
Clephydroneura xanthopha
(Wiedemann, 1819)

Clephydroneura xanthopha là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clephydroneura xanthopha được Wiedemann miêu tả năm 1819.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clephydroneura xanthopha tại Wikispecies
05523-clephydroneura-xanthopha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)