User Tools

Site Tools


05524-cleptomyia-tripartita-la-gi

Cleptomyia tripartita
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Cleptomyia
Loài (species) C. tripartita
Danh pháp hai phần
Cleptomyia tripartita
Walker, 1854

Cleptomyia tripartita là một loài ruồi trong họ Asilidae. Cleptomyia tripartita được Walker miêu tả năm 1854.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Cleptomyia tripartita tại Wikispecies
05524-cleptomyia-tripartita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)