User Tools

Site Tools


05534-clinopogon-congressus-la-gi

Clinopogon congressus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clinopogon
Loài (species) C. congressus
Danh pháp hai phần
Clinopogon congressus
Walker, 1861

Clinopogon congressus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clinopogon congressus được Walker miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clinopogon congressus tại Wikispecies
05534-clinopogon-congressus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)