User Tools

Site Tools


05535-clinopogon-nicobarensis-la-gi

Clinopogon nicobarensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clinopogon
Loài (species) C. nicobarensis
Danh pháp hai phần
Clinopogon nicobarensis
(Schiner, 1868)

Clinopogon nicobarensis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clinopogon nicobarensis được Schiner miêu tả năm 1868.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clinopogon nicobarensis tại Wikispecies
05535-clinopogon-nicobarensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)