User Tools

Site Tools


05536-clinopogon-reginaldi-la-gi

Clinopogon reginaldi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Clinopogon
Loài (species) C. reginaldi
Danh pháp hai phần
Clinopogon reginaldi
(Seguy, 1955)

Clinopogon reginaldi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Clinopogon reginaldi được Séguy miêu tả năm 1955. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Clinopogon reginaldi tại Wikispecies
05536-clinopogon-reginaldi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)