User Tools

Site Tools


05558-cochranella-la-gi

Cochranella là một chi động vật lưỡng cư trong họ Centrolenidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 42 loài và 31% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

 • Cochranella adiazeta Ruíz-Carranza and Lynch, 1991
 • Cochranella albomaculata (Taylor, 1949)
 • Cochranella amelie Cisneros-Heredia & Meza-Ramos, 2007
 • Cochranella ametarsia (Flores, 1987)[cần thẩm tra]
 • Cochranella anomala (Lynch and Duellman, 1973)
 • Cochranella armata Lynch and Ruíz-Carranza, 1996[cần thẩm tra]
 • Cochranella balionota (Duellman, 1981)[cần thẩm tra]
 • Cochranella bejaranoi (Cannatella, 1980)[cần thẩm tra]
 • Cochranella cariticommata Wild, 1994[cần thẩm tra]
 • Cochranella castroviejoi Ayarzagüena and Señaris, 1997[cần thẩm tra]
 • Cochranella chami Ruíz-Carranza and Lynch, 1995[cần thẩm tra]
 • Cochranella chancas Duellman and Schulte, 1993[cần thẩm tra]
 • Cochranella cochranae Goin, 1961[cần thẩm tra]
 • Cochranella cristinae Ruíz-Carranza and Lynch, 1995[cần thẩm tra]
 • Cochranella croceopodes Duellman and Schulte, 1993
 • Cochranella daidalea Ruíz-Carranza and Lynch, 1991
 • Cochranella duidaeana (Ayarzagüena[cần thẩm tra], 1992)[cần thẩm tra]
 • Cochranella euhystrix (Cadle and McDiarmid, 1990)
 • Cochranella euknemos (Savage and Starrett, 1967)
 • Cochranella flavopunctata (Lynch and Duellman, 1973)
 • Cochranella garciae Ruíz-Carranza and Lynch, 1995[cần thẩm tra]
 • Cochranella geijskesi (Goin, 1966)
 • Cochranella granulosa (Taylor, 1949)
 • Cochranella griffithsi Goin, 1961[cần thẩm tra]
 • Cochranella ignota (Lynch, 1990)[cần thẩm tra]
 • Cochranella luminosa Ruíz-Carranza and Lynch, 1995[cần thẩm tra]
 • Cochranella luteopunctata Ruíz-Carranza and Lynch, 1996[cần thẩm tra]
 • Cochranella mache Guayasamin & Bonaccorso, 2004
 • Cochranella megacheira (Lynch and Duellman, 1973)
 • Cochranella megistra (Rivero, 1985)
 • Cochranella midas (Lynch and Duellman, 1973)
 • Cochranella nephelophila Ruíz-Carranza and Lynch, 1991[cần thẩm tra]
 • Cochranella nola Harvey, 1996
 • Cochranella ocellata (Boulenger, 1918)
 • Cochranella ocellifera (Boulenger, 1899)
 • Cochranella orejuela (Duellman and Burrowes, 1989)
 • Cochranella oreonympha Ruíz-Carranza and Lynch, 1991[cần thẩm tra]
 • Cochranella oyampiensis (Lescure, 1975)
 • Cochranella phenax (Cannatella and Duellman, 1982)[cần thẩm tra]
 • Cochranella pluvialis (Cannatella and Duellman, 1982)[cần thẩm tra]
 • Cochranella posadae Ruíz-Carranza and Lynch, 1995[cần thẩm tra]
 • Cochranella prasina (Duellman, 1981)
 • Cochranella punctulata Ruíz-Carranza and Lynch, 1995
 • Cochranella ramirezi Ruíz-Carranza and Lynch, 1991
 • Cochranella resplendens (Lynch and Duellman, 1973)
 • Cochranella revocata (Rivero, 1985)
 • Cochranella ritae (B. Lutz in B. Lutz and Kloss[cần thẩm tra], 1952)
 • Cochranella riveroi (Ayarzagüena[cần thẩm tra], 1992)
 • Cochranella rosada Ruíz-Carranza and Lynch, 1997[cần thẩm tra]
 • Cochranella ruizi Lynch, 1993[cần thẩm tra]
 • Cochranella savagei Ruíz-Carranza and Lynch, 1991
 • Cochranella saxiscandens Duellman and Schulte, 1993
 • Cochranella siren (Lynch and Duellman, 1973)
 • Cochranella solitaria Ruíz-Carranza and Lynch, 1991
 • Cochranella spiculata (Duellman, 1976)
 • Cochranella spilota Ruíz-Carranza and Lynch, 1997[cần thẩm tra]
 • Cochranella spinosa (Taylor, 1949)
 • Cochranella susatamai Ruíz-Carranza and Lynch, 1995
 • Cochranella tangarana Duellman and Schulte, 1993
 • Cochranella truebae (Duellman, 1976)[cần thẩm tra]
 • Cochranella vozmedianoi Ayarzagüena and Señaris, 1997[cần thẩm tra]
 • Cochranella xanthocheridia Ruíz-Carranza and Lynch, 1995
05558-cochranella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)