User Tools

Site Tools


05580-colepia-ingloria-la-gi

Colepia ingloria
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Colepia
Loài (species) C. ingloria
Danh pháp hai phần
Colepia ingloria
Mac & Leay, 1827

Colepia ingloria là một loài ruồi trong họ Asilidae. Colepia ingloria được Mac & Leay miêu tả năm 1827.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Colepia ingloria tại Wikispecies
05580-colepia-ingloria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)