User Tools

Site Tools


05640-congomochtherus-penicillatus-la-gi

Congomochtherus penicillatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Congomochtherus
Loài (species) C. penicillatus
Danh pháp hai phần
Congomochtherus penicillatus
Speiser, 1910

Congomochtherus penicillatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Congomochtherus penicillatus được Speiser miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Congomochtherus penicillatus tại Wikispecies
05640-congomochtherus-penicillatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)