User Tools

Site Tools


05642-congonhas-do-norte-la-gi

Congonhas do Norte là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 483,002 km², dân số năm 2007 là 5110 người, mật độ 10,7 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05642-congonhas-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)