User Tools

Site Tools


05645-connomyia-barkeri-la-gi

Connomyia barkeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. barkeri
Danh pháp hai phần
Connomyia barkeri
Bromley, 1947

Connomyia barkeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia barkeri được Bromley miêu tả năm 1947. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia barkeri tại Wikispecies
05645-connomyia-barkeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)