User Tools

Site Tools


05646-connomyia-compressa-la-gi

Connomyia compressa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. compressa
Danh pháp hai phần
Connomyia compressa
Karsch, 1886

Connomyia compressa là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia compressa được Karsch miêu tả năm 1886.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia compressa tại Wikispecies
05646-connomyia-compressa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)