User Tools

Site Tools


05648-connomyia-leonina-la-gi

Connomyia leonina
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. leonina
Danh pháp hai phần
Connomyia leonina
Engel, 1932

Connomyia leonina là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia leonina được Engel miêu tả năm 1932.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia leonina tại Wikispecies
05648-connomyia-leonina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)