User Tools

Site Tools


05649-connomyia-lindneri-la-gi

Connomyia lindneri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. lindneri
Danh pháp hai phần
Connomyia lindneri
Oldroyd, 1980

Connomyia lindneri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia lindneri được Oldroyd miêu tả năm 1980.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia lindneri tại Wikispecies
05649-connomyia-lindneri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)