User Tools

Site Tools


05650-connomyia-pallida-la-gi

Connomyia pallida
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Connomyia
Loài (species) C. pallida
Danh pháp hai phần
Connomyia pallida
Ricardo, 1925

Connomyia pallida là một loài ruồi trong họ Asilidae. Connomyia pallida được Ricardo miêu tả năm 1925.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Connomyia pallida tại Wikispecies
05650-connomyia-pallida-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)