User Tools

Site Tools


05656-conraua-la-gi

Conraua
Goliath Frog.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Petropedetidae
Chi (genus) Conraua
Nieden, 1908
Loài điển hình
Conraua robusta
Nieden, 1908

Conraua là một chi động vật lưỡng cư trong họ Petropedetidae, thuộc bộ Anura. Chi này có 6 loài và 67% bị đe dọa hoặc tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
05656-conraua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)